Po absolvování Kurzu student obdrží Osvědčení o absolvování kurzu angličtiny pro zdravotníky. Certifikát se uděluje úspěšným studentům Evropskou akademií angličtiny pro zdravotnické odborníky a našimi institucionálními partnery (University College Dublin a University of Malta).

Gratulujeme všem našim bývalým studentům! Byli jste skvělí!