Používejte angličtinu s jistotou na pracovišti a konverzujte s mezinárodními kolegy pomocí technické slovní zásoby specifické pro váš obor. Přidanou hodnotou našich rodilých anglicky mluvících učitelů je, že jsou zároveň Zdravotníky. Naše kurzy a redakční služby zajišťuje řada odborných lektorů Health Sciences spolu se zkušenými lektory anglického jazyka. Hlavním rysem našich služeb v angličtině je nabízet kurzy pro rentgenografy vyučované radiografy, kurzy pro fyzioterapeuty vyučované fyzioterapeuty a tak dále!

Evropská akademie angličtiny pro zdravotníky pracuje na tom, aby se stala přední vydavatelskou a korekturní společností ve zdravotnictví, která poskytuje kvalitní profesionální editační služby za dostupné ceny. Při poskytování redakčních služeb autorům jsme pečliví a naši zaměstnanci jsou zkušení zdravotníci se solidním zázemím vědeckých publikací a prezentací na mezinárodních konferencích. 

Podívejte se na naše zaměstnance pro různé zdravotnické profese