Evropská akademie angličtiny pro zdravotníky nabízí specializované odborné redakční služby přizpůsobené speciálně pro studenty, výzkumníky a specialisty ve zdravotnictví. Můžeme nabídnout jedinečné práce, eseje, články a úpravy webových stránek pro akademické pracovníky a obchodní služby za dostupné ceny. Pomáháme studentům, zdravotníkům, výzkumníkům a akademikům z neanglicky mluvících zemí překonat komunikační bariéry.

Hlavní kategorie jsou:

  • Vědecké překlady
  • Úprava abstraktu – anglická jazyková kontrola a struktura
  • Abstraktní psaní (z konceptu rukopisu)
  • Výběr časopisu – identifikace až čtyř vhodných cílových časopisů
  • Anglické korektury / editace vědeckých článků, webových stránek a diplomových prací
  • Výroba průvodního dopisu
  • Úprava knihy
  • Odborná vědecká recenze
  • Překlad článku a tezí

Můžeme nabídnout jedinečné práce, eseje, články a úpravy webových stránek pro akademické pracovníky a obchodní služby za dostupné ceny. Vyplňte a odešlete následující formulář pro více informací o nákladech a podrobnostech našich redakčních služeb

Pro více informací o nákladech a podrobnostech našich redakčních služeb prosím vyplňte a odešlete následující formulář.