doktor Jonathan L Portelli: Dr Jonathan L Portelli je lektorem radiografie na Maltské univerzitě a od roku 2007 se zabývá pregraduálním a postgraduálním radiografickým vzděláváním. Jonathan se aktivně podílí na klinickém doučování a hodnocení studentů radiografie. Kromě toho úspěšně vedl více než 30 výzkumných projektů a studií v oblasti zobrazování na pregraduální i postgraduální úrovni v širokém spektru zobrazovacích metod, včetně rentgenu, pediatrického zobrazování, CT, mamografie, MRI, nukleární medicíny a ultrazvuku.

Larissa Jonk: Larissa přednáší na Maltské univerzitě a v současné době se připravuje na doktorandské studium v ​​Centru pro znalost anglického jazyka (CELP) na univerzitě. Výuce angličtiny se věnuje přes 25 let. Její odborné znalosti pokrývají řadu oblastí včetně výuky angličtiny pro mluvčí jiných jazyků ve specializovaných kontextech, jako je angličtina pro radiografy. Další oblasti zahrnují vedení hodin angličtiny, navrhování materiálů, zkoušení obecné angličtiny a angličtiny pro specifické účely. Larissa již dříve vyučovala angličtinu pro rentgenografy a těší se na tento nový kurz, který je určen jak pro rentgenografy, tak pro fyzioterapeuty.