Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αγγλικών για Επαγγελματίες Υγείας στοχεύει να παρέχει σε μεμονωμένους επαγγελματίες υγείας και φορείς σε όλη την Ευρώπη υψηλής ποιότητας, επαγγελματικά επικεντρωμένη εκπαίδευση στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα εμπόδια επικοινωνίας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους μη γηγενείς αγγλόφωνους επαγγελματίες υγείας την αυτοπεποίθηση να συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς και να συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή συνέδρια. Τα μαθήματα αγγλικών μας παραδίδονται από επαγγελματίες υγείας και ειδικούς καθηγητές αγγλικής γλώσσας.

Τώρα προσφέρουμε εντατικά, σύντομα, επαγγελματικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας διάρκειας 1 έως 3 ημερών, τα οποία μπορούν να παραδοθούν τοπικά στον οργανισμό/ίδρυμά σας. Αυτά τα μαθήματα μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του οργανισμού φιλοξενίας και μπορεί να περιλαμβάνουν θέματα όπως:

  • Αφηρημένη γραφή
  • Δεξιότητες παρουσίασης
  • Σύνταξη πρότασης
  • Επιστημονική γραφή
  • Δεξιότητες παρουσίασης
  • Ικανότητες επιστημονικής παρουσίασης
  • Προετοιμασία χειρογράφου και διαδικασία αναθεώρησης

Μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετα, ειδικά θέματα για το επάγγελμα

  • Ακτινοπροστασία (για ακτινογράφους)
  • Ικανότητες φροντίδας ασθενών και επικοινωνίας
  • Ειδικά θέματα εξέτασης και θεραπείας για το επάγγελμα (για φυσιοθεραπευτές και ακτινογράφους)

Οι μέγιστοι αριθμοί ανά μάθημα θα είναι περιορισμένοι για να επιτραπεί μια εστιασμένη / εξατομικευμένη προσέγγιση.

Συμπληρώστε και υποβάλετε την ακόλουθη Φόρμα για να μάθετε περισσότερα για τις διάφορες επιλογές μαθημάτων.

dd-mm-εεεε