European Academy of English for Health Professionals Limited pruža tečajeve engleskog i stručne jezične usluge specifične za zdravstveni sektor. Naše aktivnosti usmjerene su na sve zdravstvene djelatnike i provode se sa zdravstvenim stručnjacima koji govore engleski jezik. Naše usluge engleskog jezika osmišljene su kako bi zadovoljile potrebe naših kupaca, a pruža ih zdravstveni djelatnik u jednakoj ulozi.