European Academy of English for Health Professionals ponúka špecializované, odborné, profesionálne redakčné služby šité špeciálne na mieru študentom, výskumníkom a špecialistom v sektore zdravotníctva. Vieme ponúknuť unikátnu úpravu diplomových prác, esejí, článkov a webových stránok pre akademických pracovníkov a obchodné služby za dostupné ceny. Pomáhame študentom, zdravotníkom, výskumníkom a akademickým pracovníkom z neanglicky hovoriacich krajín prekonávať komunikačné bariéry.

Hlavné kategórie sú:

  • Úprava abstraktu – anglická jazyková kontrola a štruktúra
  • Abstraktné písanie (z konceptu rukopisu)
  • Výber časopisu – identifikácia až štyroch vhodných cieľových časopisov
  • Jazykové korektúry / úpravy vedeckých článkov, webových stránok a diplomových prác
  • Výroba sprievodného listu
  • Úprava knihy
  • Odborný vedecký prehľad
  • Preklad článku a diplomovej práce

Vieme ponúknuť unikátnu úpravu diplomových prác, esejí, článkov a webových stránok pre akademických pracovníkov a obchodné služby za dostupné ceny. Ak chcete získať ďalšie informácie o nákladoch a podrobnostiach o našich redakčných službách, vyplňte a odošlite nasledujúci formulár

Pre viac informácií o nákladoch a podrobnostiach našich redakčných služieb vyplňte a odošlite nasledujúci formulár.