European Academy of English for Health Professionals Limited tillhandahåller engelskakurser och professionella språkrelaterade tjänster som är specifika för hälsosektorn. Vår verksamhet riktar sig till alla sjukvårdspersonal och utförs med engelsktalande vårdspecialister som modersmål. Våra engelska språktjänster är utformade för att möta våra kunders behov och levereras av en sjukvårdspersonal i en motsvarande roll.