European Academy of English for Health Professionals Limited cung cấp các khóa học tiếng Anh và các dịch vụ liên quan đến ngôn ngữ chuyên nghiệp dành riêng cho lĩnh vực y tế. Các hoạt động của chúng tôi hướng đến tất cả các Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe và được thực hiện với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nói tiếng Anh bản ngữ. Các dịch vụ tiếng Anh của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và được cung cấp bởi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe với vai trò tương đương.